Címlap

Szabó Zoltán András

egyetemi adjunktus

Szabó Zoltán András

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének adjunktusa

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

  • Új- és jelenkori neveléstudományi diskurzusok Közép-Európában
  • Interdiszciplináris kutatásmódszertani megközelítések a pedagógia területén, különös tekintettel a tartalomelemzésre

Elérhetőségek

szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 420. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Pedagógia BA

Mesterszakon

Neveléstudományi MA, Educational Science MA, Emberi erőforrás tanácsadó MA

Doktori képzésben

Neveléstudományi doktori képzés (témakiíró), Doctoral School of Education

Szakirányú továbbképzésben

Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

Tanárképzésben

osztatlan tanárképzés

Szakkollégiumi képzésben

Illyés Sándor Szakkollégium


Kutatási területek

  • A neveléstudomány fejlődéstörténete a 19–21. században
  • Felsőoktatási tehetséggondozás
  • Hálózatelméleti megközelítések a pedagógiában
  • Neveléstudományi tartalom- és diskurzuselemzés

Pályázatok, projektek, kutatások

A Centre and periphery in cosmopolitan Central European urban education: a comparative analysis of four capital cities in the late 19th and early 20th century című CENTRAL Workshops 2020 pályázat társ-konzorciumvezetője (2021-re halasztva a koronavírus járvány miatt)

A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (1970–2017) című NKFIH (OTKA) kutatási témapályázat kutatásvezető-helyettese (2018–2022)


Publikációk

A legfrissebb publikációk

Garai, I., Szabó, Z. A., & Németh, A. (2020). Movement of Special Colleges for Advanced Studies and its Current Challenges in Hungary. Historia Scholastica, 6(1) 124–145.

Ruzsa, B., Szabó, Z. A. & Szalkay, Cs. (2020). A budapesti Állami Felső Ipariskola megszervezése a 19. század második felében. Ars Hungarica, 46(1), 89–98.

Schiller, E., Dorner, H. & Szabó, Z. A. (2020). Developing senior learners’ autonomy in language learning. An exploratory study of Hungarian adult educators’ support strategies. Educational Gerontology, 46(12), 746–756.

Teljes publikációs lista

MTMT


Szakmai, közéleti tevékenység

Tudományos testületi tagság
  • MTA köztestületi tag (2021-)
Szerkesztőbizottsági tagság, közreműködés
  • A Pedagogical Quarterly ("Kwartalnik Pedagogiczny") szerkesztői tanácsadó testületének tagja
  • Pedagógiatörténeti Szemle (olvasószerkesztő)
  • Rendszeres bírálói tevékenység nemzetközi és magyarországi neveléstudományi folyóiratokban
Egyéb tagság, tevékenység